Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2014

terazalbonigdy
20:09
Mam teraz trudne rzeczy do przeżycia ze sobą samą. Tu mi nikt nie pomoże, nikt tu za mną nie pójdzie. Lepiej mnie tak zostawić.
— "Granica"
terazalbonigdy
20:08
Są rzeczy, których nie możesz wymazać.
— The Vampire Diaries
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazapominanie zapominanie

July 31 2014

terazalbonigdy
07:43
Jak się czujesz, kiedy wiesz, że coś tracisz? Uciekasz od tego biegiem czy stąpasz powoli?
— Nina Reichter, Ostatnia spowiedź t. I
Reposted frommefir mefir viaaskman askman
terazalbonigdy
07:43
 - Miał pan do czynienia z samobójcą?
 - Tak, z sobą...
— Jan Grzegorczyk "Chaszcze"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaaskman askman
terazalbonigdy
07:42
Lecz żadna kołdra nie da tyle ciepła, co druga osoba obok.
— HuczuHucz - Gdzie wasze ciała porzucone
Reposted fromnowisgoog nowisgoog viaaskman askman

June 26 2014

terazalbonigdy
18:50
2362 d2c0
Reposted frombylejaka bylejaka viacocoaflower cocoaflower
terazalbonigdy
18:50
terazalbonigdy
18:48
Pamiętasz jeszcze? Kiedy przy pierwszym spotkaniu tak się siebie wstydziliśmy?
— znalezione
Reposted frommonsoon monsoon viakkas kkas
18:48
terazalbonigdy
18:45
Przy niektórych piosenkach chce się tańczyć. Innych nie można nie zanucić. Najlepsze przypominają nam chwile, kiedy usłyszeliśmy je po raz pierwszy by ponownie złamać nam serce..
— Gossip Girl
Reposted frompoolun poolun viaweruskowa weruskowa
terazalbonigdy
18:43
myślę, że tak naprawdę można się wściekać tylko na tych, których się kocha
— święta prawda, Grey

June 15 2014

terazalbonigdy
21:44
6587 053a
ah zupo ..
Reposted fromnadelle nadelle vianadzienie nadzienie
terazalbonigdy
21:43
6921 3f87
terazalbonigdy
21:42

Chciałbym cię czytać jak książkę

strona po stronie, alfabetem dla niewidomych

żeby pod palcami czuć każdą literę

przeczytam cię całą szeptem

po udach, piersiach, brzuchu zdanie po zdaniu 

z przecinkami pocałunków.

— Z przecinkami pocałunków.
terazalbonigdy
21:41
(...) przy moim ukochanym będę płakać i wypłaczę się za wszystkie czasy, i on mnie przygarnie i powie: Płacz, kochanie moje.
— "Chcę być kochana tak jak CHCĘ"
Reposted fromperseweracje perseweracje vianadzienie nadzienie
terazalbonigdy
21:41
przeraża mnie ten cały zmarnowany przeze mnie czas
Reposted fromcreure creure vianadzienie nadzienie
terazalbonigdy
21:41
7284 55de
` I nieważne, że oddałbym tyle, żeby Cię dotknąć
Na końcu i na początku jest samotność .. `
terazalbonigdy
21:41
Nie bądź z kimś tylko dlatego, że nie chcesz być sama. 
— Mokne w deszczu
terazalbonigdy
21:41

Znajdź sobie kogoś kto będzie dumny,że ciebie ma.

— 18.58
Reposted fromrisky risky vianadzienie nadzienie
terazalbonigdy
21:40
I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie. 
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— J.L. Wiśniewski
Reposted fromumorusana umorusana vianadzienie nadzienie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl